Małopolskie

Zawierciańska 6, lok. 6 Klucze,
Cesarza 15/4 Kraków
Mickiewicza 40 Myślenice
Chemików 50 Oświęcim
Sportowców 22 Wadowice
Maksymiliana Kolbego 12 Oświęcim
Zakopiańska 58 Kraków
Gromadzka 101 Kraków
Stanisławice 52 Kłaj
Teligi 24 A Kraków
Sołtysa Dytmara 3/U3 Kraków
Alfreda Dauna 44 Kraków
Zielona 20 Nowy Sącz