Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania ze spisu stron AFEU.
§2. Definicje
 • Użytkownik - osoba korzystająca ze spisu firm
 • Redaktorzy - zespół prowadzący i moderujący AFEU
 • Spis firm - serwis internetowy pod domeną afeu.pl
 • Serwis - strona internetowa zgłoszona do dodania do spisu firm
§3. Zgłoszenie strony do katalogu
 • Każdy użytkownik może zgłosić Serwis poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wypełniając formularz oraz uiszczając opłatę podaną przy na formularzu zgłoszeniowym.
 • Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastową publikację Serwisu w Katalogu po spełnieniu przez niego wymagań z ustępu 1. Każde zgłoszenie jest moderowane przez Redaktorów.
 • Serwis zostanie dodany w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia, do spisu firm jeżeli spełnia następujące warunki:
  • Adres domeny internetowej Serwisu jest prawidłowy i jego treść wyświetla się prawidłowo po wpisaniu go w przeglądarce.
  • Kategoria w której został zgłoszony Serwis jest zgodna z treścią Serwisu.
  • Nazwa firmy oraz wszelkie dane kontaktowe są zgodne z treścią Serwisu.
 • Zabronione jest dodawanie do spisu firm, Serwisów
  • erotycznych.
  • w budowie.
  • łamiących polskie prawo.
  • dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail, viagry, leków na potencje i tym podobnych.
  • niemających żadnej wartości, szczególnie serwisów z kilkoma artykułami na darmowej templatce z popularnego CMS'a ze słowem kluczowym w domenie!
  • propagujących nienawiść i przemoc.
  • w których przeważają reklamy nad treścią.
  • zawierających wirusy, trojany lub szkodliwe oprogramowanie.
  • stworzonych wyłącznie w celu manipulowania pozycjami stron w wyszukiwarkach tzw. zaplecz
  • będących podstronami serwisu głównego.
  • umieszczonych na darmowych serwerach hostingowych lub na bezpłatnych aliasach chyba że wyróżnia je wyjątkowo użyteczna treść.
  • Umożliwiających oglądanie różnego rodzaju mediów naruszających prawa autorskie osób trzecich, np. witryny z filmami online, wyszukiwarki mp3.
  • będących subdomenami Serwisów, chyba że prezentują one odrebną, ciekawą treść lub tematykę.
 • Serwisy nie spełniające wymagań z $3 punkt 5. oraz Serwisy zawierające treści bądź linkujące do treści wymienionych w punkcie $3 punkt 6. będą odrzucane przez Redaktorów.
 • Serwisy w Katalogu, które zawierają treści wymienione w punkcie $3 punkt 6. bądź linkujące do nich, będą usuwane ze Spisu firm przez Redaktorów.
 • W przypadkach o których mowa w punktach $3 punkt 7. oraz $3 punkt 8. uiszczona wcześniej opłata, nie podlega zwrotowi.
§4. Zarządzanie Serwisem dodanym do Spisu firm.
 • Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Serwisu ze Spisu firm za pośrednictwem formularza znajdująceo się na stronie danego wpisu.
§5. Postanowienia końcowe
 • Każde zgłoszenie Serwisu do Spisu firm przez Użytkownika poprzedzone jest akceptacją Regulaminu.
 • Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji od [NAZWA], w tym materiałów reklamowych oraz informacji handlowych, na adres poczty elektronicznej podany przy zgłaszaniu Serwisu do Spisu firm.
 • Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia przez [NAZWA]. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Serwisu ze Spisu firm przez Redaktorów.
 • Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Spisu firm, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redaktorów w terminie 1-4 togdni od ich zgłoszenia.
 • Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.